MISSIE EN VISIE

Onze missie


Jezus staat in het middelpunt van ons leven. Als Zijn leerlingen willen wij groeien in de persoonlijke omgang met Hem. Hierbij is de Bijbel onze leidraad. Naast onze persoonlijke groei willen we ook aandacht besteden aan onze naaste. We willen elkaar ondersteunen in het leren kennen van Jezus en helpen bij het opbouwen van een persoonlijke relatie met God.


Onze Missie komt voort uit de opdracht die Jezus ons als Zijn volgelingen geeft: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Mattheüs 28:18-20)


Lifenet gelooft dat geestelijke groei voornamelijk gebeurt door middel van onderlinge relaties, een relatie met God, de Heilige Geest en met elkaar. Het is niet zozeer een cursus of het materiaal dat mensen helpt te groeien, het is de groep, geleid door de Geest, die elkaar scherp houdt. Niet de kringleider of methode bepaalt de geestelijke groei van een deelnemer maar de motivatie van de deelnemer zelf om te willen groeien. Wij willen elkaar ontmoeten om Jezus te leren kennen en Hem bekend te maken.


Bijbelse visie


Kernwaarde 1: Drie eenheid

We beschouwen de Bijbel als Gods Woord en als waarheid. Dit is het uitgangspunt voor ons leven als discipel van Jezus Christus. Hierin worden we geleid door de Heilige Geest. We willen hierbij stilstaan en Hem de ruimte geven om Zijn werk in ons te doen en elkaar te dienen met de gaven die Hij ons heeft gegeven.


“Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien.” (1 Korintiërs 3:8)


Kernwaarde 2: Openheid en wederzijds vertrouwen

We streven naar een sfeer van openheid en vertrouwen waarin ieder zichzelf kan zijn en blijven en waarin we open en kwetsbaar durven zijn. Om elkaar op te bouwen en te helpen om Jezus te volgen willen we elkaar in de kring toestemming geven om inspraak te hebben in onze levens. We willen elkaar uitdagen om alle aspecten van ons leven in het licht te brengen, in de wetenschap dat niemand van ons zonder zonde is. Hiervoor is een sfeer van openheid, liefde en wederzijds respect van wezenlijk belang.


“In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden.” (1 Thessalonicenzen 2:7-8)


“Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.” (1 Johannes 1:6-7)


Kernwaarde 3: Leren als een getuige te leven

We willen ruimte geven voor het ontwikkelen van een getuigende levensstijl. Tijdens de Bijbelstudieavonden en verenigingsavond willen we hier aandacht aanbesteden. Op deze manier kan er worden geoefend in het getuigen van Jezus in het dagelijks leven.


“Hij stelde twaalf van hen aan; ze moesten Hem vergezellen, en Hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken.” (Marcus 3:14)


Kernwaarde 4: Elkaar ondersteunen in geestelijke groei.

Leden hebben het verlangen om Jezus beter te leren kennen en Hem te volgen. Als lid van Lifenet kiezen wij ervoor om in elkaar te investeren. Hierbij helpen we elkaar om te groeien in geloof. Wij ons er van bewust dat dit alleen kan wanneer iedereen zich hiervoor inzet, er is dus sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid.